درباره ما

آخرین مهلت ارسال مقالات:۹۷/۱۰/۱۰
 تاریخ برگزاری همایش: بیستم دیماه 1397
 مکان برگزاری همایش:دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیکشهر

 دبیرعلمی همایش:دکتر موسی رییسی

دبیر اجرایی همایش:عبدالغفور بجارزهی
مسئول وبگاه همایش:جان محمد رئیسی

شماره تماس ضروری:۰۹۱۵۸۹۰۷۰۵۶-۰۵۴۳۵۲۲۴۰۰۲