انقلاب اسلامی و مدافعان حرم

رهبر معظم انقلاب اسلامی: مدافعان حرم بلای دشمنان را از سرِ اسلام و مسلمین رفع کردند و کار بزرگی این جوانان انجام دادند و ان‌شاءالله در آینده‌ی نه‌چندان دوری، برکات اینها را دنیای اسلام خواهد دید. مدافعان حرم از معجزات انقلاب اسلامی هستند

رهبر معظم انقلاب اسلامی: مدافعان حرم بلای دشمنان را از سرِ اسلام و مسلمین رفع کردند و کار بزرگی این جوانان انجام دادند و ان‌شاءالله در آینده‌ی نه‌چندان دوری، برکات اینها را دنیای اسلام خواهد دید. مدافعان حرم از معجزات انقلاب اسلامی هستند