انقلاب اسلامی، بسیج عشایر و مرزبانی

وجود عشایر چادرنشین و غیور در گستره مرزهای کشور یکی از ارکان مهم امنیت پایدار ایران اسلامی است که نهایت همکاری را در زمینه‌های مختلف با مرزبانان و نیروهای مسلح کشور دارند.

وجود عشایر چادرنشین و غیور در گستره مرزهای کشور یکی از ارکان مهم امنیت پایدار ایران اسلامی است که نهایت همکاری را در زمینه‌های مختلف با مرزبانان و نیروهای مسلح کشور دارند.